taquazen

taquazen. (De *taɣazzənt > taqqʷazzent, p. ac. f. sing. ‘cerda’, lit. ‘ésta hoza, rebusca, roe’.)

*ɣ /ʁ/ > qq, por correspondencia regular. || qq > qqʷ, por labialización.

1. m. GC. ant. desus. Zool. Cerdo (Sus). Expr. t.: taguacen, tamacen, taquasen, taquazem.

FUENTES

§ «Criauan puercos, que les escusaban echar manteca ensus guísados, llamabanlos taquazen» [Abreu (ca. 1590, II, 4) d. 1676: 42v].

§ «Taquazem» [Abreu (ca. 1590) 1787: 36v].

§ «Taquasen» [Marín 1694, II, 18: 79r].

§ «[Canarian Dialect.] Taguacen Hogs» [Glas 1764: 176].

§ «Taquazen» [Viera 1772, I: 131; Bory 1803: 50; Berthelot 1842, I: 188; Álvarez Rixo (ca. 1860) 1991: 44].

§ «Taguacen» [Berthelot 1842, I: 188; Álvarez Rixo (1868) 1880: 25v; Bethencourt Alfonso (1880) 1991: 258

§ «Tamacen» [Berthelot 1842, I: 188].

LEXEMA

Gh·Z