ara

ara. (De *ara, s. m. sing. ‘ovino de lana corta’.)

1. f. Tf. p. us. Zool. Oveja (Ovis). Expr. t.: ar, hara.

FUENTES

§ «[Tenerifean Dialect.] Ara A Goat» [Glas 1764: 180].

§ «[Algunas Dicciones de la Lengua Guanchinesa.] Hara. Oveja» [Viera 1772, I: 132].

§ «[Ténériffe.] Hara, brebis» [Bory 1803: 50].

§ «Hara» [Berthelot 1842, I: 187; Álvarez Rixo (1868) 1880: 26v y (ca. 1860) 1991: 46].

§ «Ara, chèvre. T. Gal.» [Berthelot 1842, I: 187].

§ «Ara, T[enerife], “La cabra”. Abreu Galindo» [Bethencourt Alfonso (1880) 1991: 257].

§ V. Zool. aridaman.

LEXEMA

R

____________

Vide aridaman.