zahaña

zahaña
De *sahah-nna > sahaña, deíc. ‘este / esta (de aquí)’.

*-ah > -a, por contracción. *nn > ñ /ɲ/, por palatalización.
zaha – ña.
Achorom, Nunhabec, Zahoñat Reste, Guañac Sahut Banot Xeraxe Sote.
Agoñe yacoron yñatzahaña chacoñamet.
Çhucar Guayoc, archimencey reſte Bencom, Sanet vander relac nazeth zahañe.

1. Tf. ant. desus. Éste (de aquí). Expr. t.: zahana, zahañe, zhagna.

§ V. Frs. Achorom, Nunhabec, Zahoñat Reste, Guañac Sahut Banot Xeraxe Sote.

§ V. Frs. Agoñe yacoron yñatzahaña chacoñamet.

§ V. Frs. Agoñec Acorom Inat Zahaña, Guañoc Reste Mencei.

§ V. Frs.  Çhucar Guayoc, archimencey reſte Bencom, Sanet vander relac nazeth zahañe.

§ V. Frs. Menceito acoran inatzahana chaconamet.

§ V. Frs. Zahañat guayohec.