zahaña

zahaña
De *sahah-nna > sahaña, deíc. ‘este / esta (de aquí)’.

*-ah > -a, por contracción. *nn > ñ /ɲ/, por palatalización.
zaha – ña.
Achorom, Nunhabec, Zahoñat Reste, Guañac Sahut Banot Xeraxe Sote.
Agoñe yacoron yñatzahaña chacoñamet.
Çhucar Guayoc, archimencey reſte Bencom, Sanet vander relac nazeth zahañe.

1. Tf. ant. desus. Éste (de aquí). Err. zahana, zahañe, zhagna.

§ V. Frs. Achorom, Nunhabec, Zahoñat Reste, Guañac Sahut Banot Xeraxe Sote.

§ V. Frs. Agoñe yacoron yñatzahaña chacoñamet.

§ V. Frs. Agoñec Acorom Inat Zahaña, Guañoc Reste Mencei.

§ V. Frs.  Çhucar Guayoc, archimencey reſte Bencom, Sanet vander relac nazeth zahañe.

§ V. Frs. Menceito acoran inatzahana chaconamet.

§ V. Frs. Zahañat guayohec.